Eternal Life Academy News

BackGround01.jpg

最新情報

12月限定『クリスマス講演会』を特別公開しました。

>>詳しくはこちら
(更新日 2018.12.01)

11月限定『宇宙人と未来人』を特別公開しました。

(更新日 2018.11.01)

10月限定『三位一体論』を特別公開しました。

(更新日 2018.10.01)

9月限定『宗教科学関係論』を特別公開しました。

(更新日 2018.09.01)

8月限定『ユダヤ人と現代物理学』を特別公開しました。

(更新日 2018.08.01)

7月限定『森の講演会』を特別公開しました。

(更新日 2018.07.01)

お知らせ

特別企画

クリスマスを記念し、『クリスマス講演会』を特別公開致します。
(2018.12.01)

>>『クリスマス講演会』はこちら

ELA DNA Project


>>『ELA DNA Project』はこちら

英語のホームページを公開しました。
English Ver.
eladnalink210.gif